الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Economiques
Pêche
  Evolution de la production halieutique par direction de pêche

  Les principaux indicateurs du secteur de la pêche (2010-2013)

  Pêche 2008 - 2011

 
 
Date de dernière mise à jour :
mercredi 16 janvier 2019
 
Indices
 
Messagerie