الديوان الوطني للإحصائيات
Office National des Statistiques
 
Statistiques Sociales
Enseignants

Enseignement Fondamental

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
1er & 2ème cycles fondamental Dont : Femmes Etrangers 169 559 170 039 167 529 170 031 171 471
79 093 81 388 81 463 84 598 86 584
56 46 40 25 23
3ème cycle fondamental Dont : Femmes Etrangers 102 137 104 289 104 329 107 898 108 249
51 150 52 949 53 462 56 683 57 074
98 81 76 64 47

 

Enseignement Secondaire 

  2000/01 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
TOTAL Dont : Femmes Etrangers 55 588 57 274 57 747 59 177 60 185
24 264 25 753 26 598 27 925 28 772
118 111 90 83 75

 

Enseignement Supérieur

  2002/03 2003/04 2004/05
Total Enseignants * 21 681 23 513 26 072
Dans les établissements universitaires 23 902 26 097 28 371
 - Permanents 20 769 22 650 25 229
 dont Etrangers 64 61 68
 -  Associés  3 133 3 447 3 142
Dans les établissements de l’UFC  935
 - Permanents 44 42 44
 - Associés 891
Dans les établissements hors M.E.S.R.S. 868 821 799**
 dont Étrangers 3 6 6
 

Note importante : [1] Source : Ministère de la Formation Professionnelle

 
Date de dernière mise à jour :
lundi 21 janvier 2019
 
Indices
 
Messagerie